Tanie hotele

Opisy hoteli oraz ich recenzje, inforamcje na temat największych sieci hotelowych. Rezerwuj hotele w kraju i za granicą z naszą pomocą!

Tag: hotelach

Warszawska konferencja – Bezpieczny Hotel 2012

W najbliższych dniach kwietnia w Warszawie odbędzie się konferencja „Bezpieczny Hotel 2012” poświęcona zagrożeniom jakie mogą wystąpić w hotelu, a przede wszystkim sposobom ich przeciwdziałania, tak, aby pobyt gości należał do komfortowych i bezpiecznych.

Bezpieczny hotelNa pewno zadajecie sobie pytanie jakie to zagrożenia czyhają na obiekty noclegowe w Polsce? Na szczęście naszego regionu nie dotyczą zamachy terrorystyczne, niestety co raz częściej pojawiają się wymuszenia i haracze. Największym zagrożeniem pozostają wciąż pożary oraz kradzieże i kradzieże z włamaniem, które wg policyjnych statystyk stanowią 93 procent przestępstw w hotelach. Zagrożeniami, które nie są odnotowywane w statystykach, ale przysparzają hotelom strat większych niż wszystkie przestępstwa kryminalne razem wzięte, są pracownicy, błędne procedury, czy złe umowy. Niebezpieczeństwem jest też nieprzestrzeganie przepisów. Jeśli chodzi bary czy hotelowe restauracje tutaj problem stanowią awanturujący się goście, którzy dość często wdają się w bójki i dochodzi do pobicia

A czego obawiają się goście przebywający w polskich hotelach? Jedni oczywiście pożaru, inni kradzieży oraz napaści fizycznej, ponieważ do hotelu przyjeżdżają z dziećmi czy służbowymi laptopami, które pełne są poufnych informacji. Co ciekawe jest też grupa, dla której zagrożeniem jest pokój umiejscowiony na parterze czy na wysokim piętrze.

Wielu gości dużą uwagę i troskę przywiązuje do higieny i zdrowia, dlatego narasta w nich obawa o jakość pokarmów i stan sanitarny przygotowujących je kuchni, o czystość wody w basenie i zdrowie personelu w SPA. Bez wątpienia obowiązkiem wszystkich hoteli jest zapewnienie gościom bezpieczeństwa.

W związku z tym tematyka ta, a także sposoby minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia wszelkich zagrożeń będzie poruszana na warszawskiej konferencji „Bezpieczny Hotel 2012”, gdzie prelegenci i wykładowcy konferencji będą się starali powiedzieć hotelarzom. Konferencji będzie towarzyszyła wystawa najnowszych rozwiązań technicznych oraz usług zwiększających bezpieczeństwo obiektów noclegowych.

Nowe praktyki dla uczniów

HotelePraktyki szkolne i studenckie samym zainteresowanym kojarzą się często z parzeniem kawy, czy kserowaniem ton dokumentów, lecz czy aby na pewno tak powinny wyglądać, czy po takim stażu uczniowie rzeczywiście są przygotowani do podjęcia pracy? W Sopocie postanowiono zmienić podejście przyszłych pracowników do praktyk. W ramach Sopockiego Klastra Turystycznego postanowiono podjąć działania, mające na celu usprawnienie programu praktyk uczniów i studentów szkół o kierunkach hotelarskich i turystycznych w sopockich hotelach i punktach informacji turystycznej. Po przez budowę partnerstwa i współpracy, zakładany jest przepływ wiedzy, i doświadczenia pomiędzy szkołami/uczelniami, a sopocką branżą turystyczną. Z pewnością pozwoli to poszerzyć możliwości oraz rozwinąć pomorską gospodarkę, która jak wiadomo z dużej mierze opiera się na turystyce.

W projekcie pt. „Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego – program wsparcia i rozwoju” uczestniczą m.in przedstawiciele sopockiej branży turystycznej oraz Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Akademii Morskiej w Gdyni, oraz Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni.

Hotelarze oraz dyrektorzy szkół jednogłośnie twierdzą, że dotychczasowa liczba godzin przeznaczona na praktykę, jest za mała. 3 lata studiów to zaledwie 120 godzin praktyk, czy ktoś z takim doświadczeniem może obsługiwać hotelowych klientów? W wyniku konsultacji stwierdzono, że program praktyk z pewnością powinien zostać wydłużony, a ponadto koniecznie musi powstać system monitorowania efektywności praktyk. Poprzez współpracę środowiska akademickiego z branżą turystyczną dojdzie do opracowania wspólnego programu nauczania na uczelniach i przebiegu praktyk. By mogło do tego dojść wśród uczniów i studentów zostanie rozdana ankieta, która wypełniać będą po zrealizowanych praktykach. Zgodnie stwierdzono również, że przyszły pracownik branży turystycznej powinien także być świadomy atrakcji turystycznych regionu, dlatego praktyki powinny odbywać się również w punktach informacji turystycznej.

W momencie ukończenia praktyk, najlepsi uczniowie często są zatrudniani w czasie wakacji właśnie w tych hotelach, czy biurach turystycznych, w których wcześniej się uczyli. Bywa także, że znajdują tam stałe zatrudnienie.

Praktyki w hotelu to nie tylko obsługa klientów na recepcji czy w hotelowej restauracji, to także możliwość poznania zasad funkcjonowania obiektów noclegowych od kuchni. Studenci/praktykanci będą mogli liczyć na praktyki w takich działach jak księgowość, sprzedaż, marketing lub dział operacyjny. Oczywiście inne wymagania stawiane są przed uczniami szkół średnich a inne przed studentami, pierwsi dopiero się uczą, natomiast Ci drudzy posiadają już pewną wiedzę. Chcąc odbyć praktykę studencką w sopockim hotelu kandydat musi wykazać się znajomością języków obcych, biegłej obsługi programów komputerowych.

Hotele

X